6    เมื่อวันที่ 20  กันยายน  2562 คุณเกรียงศักดิ์ เผ่าพันธุ์ พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัทเมธาศิริ และคณะได้มาดูสถานที่ก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนวัดตะลุ่ม โดยเป็นห้องน้ำแบบสไตส์โมเดิร์น ที่มีห้องน้ำ 8 ที่ และห้องอาบน้ำ 2 ที่รวมเป็น 10 ที่ โดยใช้งบประมาณ 498,000 บาท นับว่าเป็นห้องน้ำที่ สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นไป จากภาพทุกคนมีส่วนร่วม ในการเทพื้นปูน โดยบริษัท ได้พาพนักงาน จำนวน 50 คน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันทำงานเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา