20     โรงเรียนวัดตะลุ่ม ได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร รัชการที่ ๙ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การชักประดับธงชาติ การใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตร จัดป้ายนิทรรศการ ปลูกต้นไม้ และลูกเสือได้มีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดและโรงเรียน