11    วันวชิราวุธ (วันมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ในการนี้โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้ส่งลูกเสือสามัญของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ มาร่วมกิจกรรมร่วมกับลูกเสือสามัญ ของโรงเรียนวัดตะลุ่ม การดำเนินพิธีการการและการเดินสวนสนามได้เสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนได้ดำเนินการจิตอาสา โดยได้บำเพ็ญประโยชน์ ในการกวาดลานวัด ห้องส้วมของวัด โรงเรียน รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนอีกด้วย